KONTAKT 52 32 47 800  |  BEZPŁATNA KONSULTACJA

Wierzymy, że nauka to przygoda na całe życie!

Ekopracownia podstawowe informacje

Propozycja wyposażenia klasopracowni ekologicznej (tzw. ekopracowni) dla klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Ekopracownia - podstawowe informacje o programie dla szkół

Jest już pewne, że program tworzenia szkolnych ekopracowni będzie kontynuowany w 2024 roku. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej potwierdził, że planowana jest druga edycja dla kolejnych placówek oświatowych.

Podstawowe informacje i cele programu Ekopracownia

Ogólnopolski program Ekopracownia, realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, kierowany jest do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą mogły ubiegać się o środki na utworzenie i wyposażenie ekopracowni przyrodniczej lub ekopracowni odnawialnych źródeł energii (OZE).

Program ma na celu kształtowanie postaw ekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów w obszarze zapobiegania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu, wybrane szkoły utworzą atrakcyjne i przyjazne miejsca do nauki i pracy nad projektami związanymi z klimatem i środowiskiem, a młode pokolenie zyska nowoczesną przestrzeń do przeprowadzania praktycznych badań, doświadczeń i obserwacji.

W ramach programu na terenie naszego kraju ma powstać ok. 760 ekopracowni, co najmniej dwie w każdym z powiatów, przy czym jedna musi być pracownią przyrodniczą, a druga pracownią OZE.

Warunki przystąpienia do konkursu

Aby uzyskać dofinansowanie szkoła powinna prawidłowo wypełnić wniosek i złożyć go do organu prowadzącego w terminie wyznaczonym przez dany WFOŚiGW. Wniosek składany jest elektronicznie przez platformę ePUAP.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć na www.gov.pl.

educarium przygotowało gotowe pakiety dedykowane dla programu Ekopracownia. Nasz zespół z największą przyjemnością pomoże wyposażyć przyszłe pracownie w pomoce dydaktyczne, sprzęt audio-wideo oraz meble. Ponadto oferujemy nasze pełne wsparcie w stworzeniu kalkulacji kosztów przedsięwzięcia i przygotowaniu wizualizacji projektowej.

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z naszego 18-letniego doświadczenia w edukacji. Pomagamy placówkom oświatowym w całej Polsce realizować zamówienia w ramach projektów rządowych.

W pierwszej edycji projektu zrealizowaliśmy aż 79 ekopracowni w całej Polsce. Nasi eksperci wiedzą jak przygotować wniosek, aby spełniał wymogi formalne i gwarantował komplet punktów dla szkoły. Skontaktuj się z opiekunem Twojego województwa.