KONTAKT 52 32 47 800  |  NAPISZ DO NAS

Nowoczesne pracownie szkolne

Stwórz wymarzoną pracownię przyrodniczą
lub pracownię odnawialnych źródeł energii (OZE)

Ekopracownia 2024 - kontynuacja programu

Uzyskaj dofinansowanie od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, udzielane w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej dla szkół podstawowych
i ponadpodstawowych na terenie całej Polski.

Kwota dofinansowana, którą można przeznaczyć na stworzenie i wyposażenie pracowni w sprzęt dydaktyczny, pomoce audio-wideo i meble wynosi 50 000 zł w przypadku ekopracowni przyrodniczych oraz 75 000 zł
w przypadku ekopracowni odnawialnych źródeł energii (OZE). W programie mogą wziąć udział organy prowadzące szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku w terminie wyznaczonym przez dany WFOŚiGW.

Tworzymy zielone serce szkoły

Zespół educarium posiada bogate doświadczenie w wyposażaniu ekopracowni finansowanych ze środków WFOŚiGW. W pierwszej edycji programu nasze unikalne pomoce dydaktyczne, meble i nowoczesne multimedia trafiły aż do 79 szkół podstawowych w całej Polsce

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami w celu uzyskania informacji na temat sposobu uzyskania maksymalnej liczby punktów przez składany wniosek, sporządzenia kalkulacji kosztów przedsięwzięcia oraz przygotowania wizualizacji projektowej.

Poznaj opinie dyrektorów o educarium

Zadowolenie dyrektorów i nauczycieli ze stworzonej ekopracowni jest dla nas priorytetem. Nasi eksperci służą wsparciem na kolejnych etapach realizacji projektu, a niezrównana ekipa montażowa dba o każdy szczegół wyposażenia pracowni – od fototapety, po montaż urządzeń multimedialnych i rozpakowanie wszystkich zamówionych pomocy dydaktycznych. Dziękujemy za polecenia i wystawiane referencje!

Wierzymy, że nauka
to przygoda na całe życie!

Zapraszamy do kontaktu

tel. 52 32 47 800

e-mail: subwencje@educarium.pl

Projekty i dofinansowania

Jesteśmy z Tobą na każdym etapie realizacji

Ekopracownia

Stwórz ekopracownię lub pracownię OZE w Twojej szkole. Poznaj warunki dofinansowania i terminy składania wniosku w Twoim województwie

Klasopracownia

Pobierz gotowe eduPakiety z wyposażeniem dla klasopracowni przyrodniczych i językowych. Wybierz nowoczesne pomoce dla Twojej szkoły