KONTAKT 52 32 47 800  |  NAPISZ DO NAS

Nowoczesne pracownie szkolne

Stwórz wymarzoną pracownię przyrodniczą lub pracownię odnawialnych źródeł energii

Uzyskaj dofinansowanie od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, udzielane w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie całej Polski.

Kwota dofinansowana, którą można przeznaczyć na stworzenie i wyposażenie pracowni w sprzęt dydaktyczny, pomoce audio-wideo i meble wynosi 50 000 zł w przypadku ekopracowni przyrodniczych oraz 75 000 zł w przypadku ekopracowni odnawialnych źródeł energii (OZE). W programie mogą wziąć udział organy prowadzące szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku w terminie wyznaczonym przez dany WFOŚiGW.

Zespół educarium posiada bogate doświadczenie w wyposażaniu EKOPRACOWNI finansowanych ze środków WFOŚiGW.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami w celu uzyskania informacji na temat sposobu uzyskania maksymalnej liczby punktów przez składany wniosek, sporządzenia kalkulacji kosztów przedsięwzięcia oraz przygotowania wizualizacji projektowej.

Wierzymy, że nauka to przygoda na całe życie!

Zapraszamy do kontaktu

tel. 52 32 47 800

e-mail: subwencje@educarium.pl

Projekty i dofinansowania

Jesteśmy z Tobą na każdym etapie realizacji

Ekopracownia

Stwórz ekopracownię lub pracownię OZE w Twojej szkole. Poznaj warunki dofinansowania i terminy składania wniosku w Twoim województwie

Klasopracownia

Pobierz gotowe eduPakiety z wyposażeniem dla klasopracowni przyrodniczych i językowych. Wybierz nowoczesne pomoce dla Twojej szkoły