KONTAKT 52 32 47 800  |  BEZPŁATNA KONSULTACJA

Wierzymy, że nauka to przygoda na całe życie!

Edukacja ekologiczna w woj. wielkopolskim

Ruszył już nabór wniosków w ramach programu Edukacja ekologiczna 2024, wspierającego doposażanie sal i pracowni dydaktycznych
w pomoce o tematyce ekologicznej.

klasopracownia edukacja ekologiczna wlkp

Edukacja ekologiczna 2024

W celu podniesienia świadomości ekologicznej wśród młodego pokolenia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uruchomił nowy program dofinansowania dla szkół: Edukacja ekologiczna – doposażanie sal dydaktycznych i pracowni 2024. Udział w programie jest doskonałą okazją dla placówek oświatowych, aby uzyskać środki na zakup nowoczesnego wyposażenia, które nie tylko ułatwi nauczanie, ale także przyczyni się do kształtowania proekologicznych postaw wśród uczniów.

Głównym celem programu jest wspieranie edukacji ekologicznej poprzez działania zwiększające świadomość ekologiczną oraz budujące postawę poszanowania przyrody w społeczeństwie. Poprzez doposażenie sal dydaktycznych w inspirujące pomoce naukowe, szkoły mają szansę na lepsze przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych
i zrozumienia problemów środowiskowych.

Koszty kwalifikowane

W ramach programu, szkoły mogą ubiegać się o dofinansowanie na następujące kategorie wydatków:

 1. Zakup sprzętu laboratoryjnego, zestawów pomiarowych, odczynników chemicznych:

  • Umożliwi to prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu nauk przyrodniczych, rozwijając umiejętności analityczne i badawcze uczniów.
 2. Zakup pomocy dydaktycznych, gier, filmów:

  • Pomoce te wspierają interaktywne i angażujące metody nauczania, pomagając uczniom lepiej zrozumieć zagadnienia ekologiczne.
 3. Zakup sprzętu audiowizualnego, multimedialnego, fotograficznego, komputerowego wraz z oprogramowaniem edukacyjnym, urządzeń wielofunkcyjnych:

  • Nowoczesne technologie ułatwią prezentację materiałów edukacyjnych oraz pozwolą na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem interaktywnych zasobów.
 4. Wyposażenie sal dydaktycznych (ławy, stoły, krzesła, gabloty, tablice, sprzęt multimedialny, wyposażenie do ekspozycji, biurka itp.):

  • Komfortowe i funkcjonalne meble oraz wyposażenie wspierają efektywność procesu nauczania.
 5. Zakup tablic edukacyjnych, w tym tablic tradycyjnych i interaktywnych:

  • Tablice te stanowią niezastąpione narzędzie w każdej sali lekcyjnej, umożliwiając dynamiczną i interaktywną prezentację materiałów edukacyjnych.
 6. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów:

  • Integracja działań edukacyjnych z praktycznymi rozwiązaniami w zakresie zarządzania odpadami, wprowadza uczniów w tematykę segregacji i recyklingu.
 7. Usługi związane z przygotowaniem pomieszczeń do prowadzenia zajęć dydaktycznych (szpachlowanie, gładzie, malowanie, prace wykończeniowe):

  • Estetyczne i funkcjonalne wnętrza sprzyjają lepszym warunkom do nauki i pracy.
 8. Zakup i montaż rolet i żaluzji okiennych:

  • Rolety i żaluzje pomagają w kontrolowaniu warunków oświetleniowych w salach, co jest istotne dla komfortu nauki.
 9. Wyposażenie w elementy edukacyjne związane z procesem edukacyjnym w zewnętrznych pracowniach dydaktycznych:

  • W tym infrastruktura edukacyjno-dydaktyczna jak tablice edukacyjne, wiaty, ławki, ławostoły, kosze na odpady, domki dla owadów, budki lęgowe, itp., wspierają praktyczną edukację na łonie natury.

Warunki przystąpienia do konkursu

Przedsięwzięcie Edukacja ekologiczna 2024 skierowane jest do wielkopolskich placówek oświatowych, w imieniu których wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego przez platformę ePUAP.

Najważniejsze warunki przyznania dofinansowania:

 1. Maksymalnie można uzyskać 80% dofinansowania kosztów całkowitych zgłoszonego projektu.
 2. Wnioskowana kwota dofinansowania dla projektu nie może być wyższa niż 60 000 zł.
 3. Fundusz zastrzega sobie prawo do przyznania dotacji w wysokości odpowiadającej całej lub części kwoty, o którą ubiega się Wnioskodawca.

Szczegóły dotyczące kosztów kwalifikowanych do dofinansowania w ramach poszczególnych bloków tematycznych oraz kryteria oceny wniosków podane są w regulaminie.

Harmonogram składania wniosków

  Wnioski o dofinansowanie należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu w terminie od 10.06.2024 r. do 21.08.2024 r.

●  W imieniu placówek oświatowych wnioski składają jednostki samorządu terytorialnego.

●  Interaktywny formularz wniosku dostępny jest tutaj.

●  Wnioski można składać jedynie w formie elektronicznej przez platformę ePUAP na skrzynki podawcze WFOSiGW
w Poznaniu lub ADE Funduszu.

logoWFOSiGWPoznan

Skontaktuj się z nami

Eksperci rozwiązań edukacyjnych bezpłatnie przygotują ofertę, która będzie spełniać wymogi przedsięwzięcia Edukacja Ekologiczna 2024 oraz zagwarantuje stworzenie w szkole atrakcyjnego miejsca, które będzie przyciągać uczniów i oferować innowacyjne i zróżnicowane formy zdobywania wiedzy o środowisku.

patrycja

Dzień dobry, nazywam się Patrycja Niewiadomska i jestem ekspertem rozwiązań edukacyjnych w województwie wielkopolskim.

Napisz do mnie, aby umówić się na bezpłatną konsultację i porozmawiać o szczegółach dofinansowania i utworzenia ekopracowni w Twojej szkole.