KONTAKT 52 32 47 800  |  BEZPŁATNA KONSULTACJA

Wierzymy, że nauka to przygoda na całe życie!

Fundusz Ekologii

Zdobądź dofinansowanie z na pomoce dydaktyczne i działania promujące postawy ekologiczne w Twojej szkole. Poznaj warunki i harmonogram składania dokumentów w ramach konkursu Fundusz Ekologii.

Fundusz Ekologii - podstawowe informacje i cele programu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej cześć 2) Fundusz Ekologii przygotował dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych dodatkowe środki finansowe przeznaczone na cele związane z aktywnym szerzeniem świadomości ekologicznej wśród uczniów i społeczności szkolnej.

Celem Programu jest zwiększenie świadomości ekologicznej, propagowanie wiedzy, aktywizacja społeczna, promowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie postaw proekologicznych, w tym wśród dzieci i młodzieży. Program skupia się na tematach takich jak redukcja emisji, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i transport o niskiej emisji, promocja zrównoważonego rozwoju oraz ochrona środowiska i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.

Dofinansowane zostaną działania, które łącznie lub pojedynczo mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej, rozwijanie wiedzy oraz kształtowanie pożądanych postaw i zachowań, adresowane do względnie dużej liczby odbiorców (minimum 1000 osób, w tym minimum 100 osób objętych bezpośrednią edukacją). Te działania będą wykorzystywać różnorodne narzędzia aktywnej edukacji i promocji, aby dotrzeć szeroko do swojego odbiorcy.

Warunki przystąpienia do konkursu

Beneficjentami Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii są organy prowadzące publiczne lub niepubliczne szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe.

Najważniejsze warunki Programu dla szkół:

1. Dofinansowanie udzielane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Dofinansowanie jest przewidziane w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych.
3. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego Beneficjenta wynosi 8 000 zł.

Ważne! Aby uzyskać dofinansowanie, nie jest wymagany wkład własny ze strony Beneficjenta.

Harmonogram składania wniosków

W każdym województwie ustalony został inny harmonogram składania wniosków w ramach programu Fundusz Ekologii. Poniżej zamieszczamy aktualne informacje dostępne na stronach Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  • województwo podlaskie – nabór ciągły od 26.02.2024 r. do wyczerpania środków finansowych
  • województwo podkarpackie – od 12.02.2024 r. do 15.03.2024 r., ale nie dłużej niż do czasu wyczerpania środków przewidzianych w naborze,
  • województwo świętokrzyskie – od 26.06.2024 r. do 14.08.2024 r.
  • województwo warmińsko-mazurskie – od 08.07.2024 r. do 30.09.2024 r.

Zaufaj ekspertom w branży

Na bazie naszego wieloletniego doświadczenia przygotowaliśmy ofertę, która w pełni spełnia założenia programu Fundusz Ekologii, wspierając ideę szerzenia wśród uczniów świadomości ekologicznej i rozwijając w nich kluczowe kompetencje przyszłości – kooperację, komunikację, krytyczne myślenie i kreatywność.

Obok inspirujących pomocy dydaktycznych oferujemy szkołom dwugodzinne ekoWarsztaty oraz spot filmowy, który ułatwi promocję ekopracowni w internecie.

klasopracownia menu baner bonusy 2
fundusz ekologii graf educarium e1710158386681

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z naszego 18-letniego doświadczenia w edukacji. Pomagamy placówkom oświatowym w całej Polsce realizować zamówienia w ramach projektów rządowych.

W pierwszej edycji projektu zrealizowaliśmy aż 79 ekopracowni w całej Polsce. Nasi eksperci wiedzą jak przygotować wniosek, aby spełniał wymogi formalne i gwarantował komplet punktów dla szkoły. Skontaktuj się z opiekunem Twojego województwa.