KONTAKT 52 32 47 800

Nowoczesne pracownie szkolne

Rezerwa oświatowa 2019

Minister Edukacji Narodowej 3 kwietnia 2019 r. wyznaczył rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość w bieżącym roku wynosi 0,4%. Katalog wydatków kwalifikowanych objął w tym roku również wsparcie dla szkół podstawowych w realizacji reformy oświaty

Podpowiadamy tutaj jakie kryteria należy spełnić, aby móc ubiegać się o dofinansowanie oraz informujemy o terminach składania wniosków. Koniecznie zapoznaj się ze szczegółami umieszczonymi poniżej. 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach rezerwy oświatowej 2019?

Kontynuowany jest program dofinansowania wyposażenia szkolnych klasopracowni w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia, fizyka). MEN przewidział realizację tego programu na 4 lata (2018-2021), stąd też wprowadzony roczny limit aplikowania do 25% szkół dla każdej JST. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na możliwość doposażenia nowo utworzonych sal szkolnych (nowe budynki lub adaptacja pomieszczeń nie pełniących funkcji dydaktycznych).

Kryterium V

Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych:

geografia    chemia     biologia    fizyka


Kryterium VI


Dofinansowanie doposażenia publicznych szkół w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach lub pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji:

geografia    chemia    matematyka    biologia    fizyka

 

Jakie kroki należy poczynić w tym celu?

Subwencja z programu MEN dla szkolnych klasopracowni przyrodniczych to niepowtarzalna szansa na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Szansa, która szybko się nie powtórzy. Korzystając z naszego długoletniego doświadczenia w realizacji setek różnorodnych projektów, dzielimy się w tym katalogu nie tylko wiedzą z zakresu dydaktyki przedmiotów przyrodniczych. Pragniemy zwrócić Twoją uwagę również na pułapki czyhające na szkoły przy późniejszym wydatkowaniu uzyskanej subwencji.

1. Sprawdź kryteria

Kryterium V:

  • szkoła publiczna (poza podmiotem leczniczym); 
  • w szkole od 01.09.2019 będzie klasa V (geografia, biologia) oraz klasa VII lub VIII (fizyka, chemia);
  • szkoła nie ma oddziałów gimnazjalnych i nie funkcjonuje w zespole z gimnazjum;
  • szkoła nie korzystała z rezerwy na to zadanie w roku 2018.

 

Kryterium VI:

  • szkoła funkcjonuje w nowym budynku;
  • szkoła zaadaptowała pomieszczenia szkolne (wcześniej nie pełniące funkcji dydaktycznych) na sale do nauki:

I tura wniosków - pomieszczenia oddane X-XII 2018 
II tura wniosków - pomieszczenia oddane I-IX 2019

 

  2. Wybierz pomoce dydaktyczne, wypełnij załącznik do wniosku

Wybierz gotowe eduPakiety dla każdego przedmiotu. Dla Twojej wygody przygotowaliśmy dla każdego przedmiotu gotowe załączniki do wniosków z wykazem pomocy dydaktycznych w podziale na 4 przedmioty.

 

  3. Dopilnuj terminu wysłania wniosku

Jednostka samorządu terytorialnego składa wniosek przez platformę ePUAP na skrzynkę Ministerstwa Edukacji Narodowej w terminach:

  • kryterium V - do 14 czerwca 2019
  • kryterium VI - I tura - do 31 maja 2019, II tura - do 27 września 2019

 

Roczny limit aplikowania do 1/4 szkół prowadzonych przez JST (dot. kryterium V) sprawia, że kolejność zgłoszeń jest istotnym czynnikiem decydującym o przyznaniu dofinansowania.

 

  4. Zadbaj o rozsądne wydatkowanie

Podział rezerwy powinien nastąpić nie później niż do dnia 30 listopada 2019 roku. Po otrzymaniu subwencji od JST warto dobrze przeprowadzić proces jej wydatkowania, aby faktycznie kupić i otrzymać to, o co szkoła wnioskowała.

Na co należy uważać?

  - wykazy na potrzeby MEN są skrótowe i zawierają nazwę pomocy dydaktycznej lub czasem nawet kategorię
    (np. komplet map)
  - taka lista z wykazu nie powinna stanowić przedmiotu oferty!
  - jeśli na zapytaniu ofertowym szkoła napisze „mikroskop - 4 sztuki” - to skąd firma składająca ofertę ma wiedzieć,
    o jakich parametrach mikroskop zaproponować?

Lista ogólników bez parametrów w zapytaniu ofertowym prowadzi do braku możliwości porównania otrzymanych ofert, a w efekcie powoduje wielką niewiadomą tego, co szkoła faktycznie otrzyma po złożeniu zamówienia.

 

Wnioski do wypełnienia

 

Gotowy wniosek (załącznik nr 5 i 5a) wraz z uzupełnionymi pakietami pomocy dydaktycznych znajdziesz poniżej:

» Wypełniony wniosek - załącznik nr 5 i 5a

Przed wysłaniem wniosku uzupełnij nazwę, adres i nr RSPO szkoły, a w zał. 5a wypełnij nazwę szkoły.

 

Dodatkowe informacje:


Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019

Jeśli wciąż potrzebujesz dodatkowych informacji odnośnie rezerwy oświatowej dołącz do dedykowanej grupy na Facebooku lub skontaktuj się z naszymi specjalistami:

telefon: 52 32 47 800 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.