KONTAKT 52 32 47 800  |  BEZPŁATNA KONSULTACJA

Wierzymy, że nauka to przygoda na całe życie!

Rezerwa oświatowa

Kolejny rok rezerwa oświatowa daje szkołom możliwość stworzenia wymarzonych klasopracowni bez wkładu własnego!

rezerwa oświatowa

Rezerwa oświatowa 2024 - aktualne kryteria

Rezerwa oświatowa na ten rok jest już wreszcie znana. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kryteria pozwalające szkołom i placówkom oświatowym na uzyskanie dofinansowania w ramach subwencji ogólnej w 2024 roku. 

 1. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r.
 2. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
 3. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w budynkach publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
 4. Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – ustawy Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.
 5. Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przechodzących na emeryturę, o której mowa w art. 88a ust. 1 – ustawy Karta Nauczyciela.
 6. Dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.
 7. Dofinansowanie doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.
 8. Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych.
 9. Dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze.

Pełny regulamin ubiegania się o dofinansowania dla każdego kryterium dostępny jest tutaj.

Kryterium VI - nowa klasopracownia w Twojej szkole

Rezerwa oświatowa 2024 daje możliwość uzyskania dofinansowania na doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych, które są prowadzone lub dotowane przez jednostki samorządu terytorialnego. W ramach kryterium VI środki te można przeznaczyć na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do nowych pomieszczeń do nauki, zarówno w nowo wybudowanych budynkach, jak i tych zaadaptowanych z innych pomieszczeń szkolnych. Dofinansowanie otrzymane w ramach rezerwy oświatowej nie wymaga wyłożenia wkładu własnego.

Kto może skorzystać?

Dofinansowanie jest dostępne dla szkół i placówek oświatowych, jednak nie obejmuje budynków przedszkoli ogólnodostępnych, oddziałów przedszkolnych w ogólnodostępnych szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup:

 • Sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do nowych pomieszczeń do nauki zaadaptowanych z innych pomieszczeń szkolnych, które wcześniej nie pełniły funkcji dydaktycznych.
 • Sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń w nowo wybudowanych budynkach szkół i placówek oświatowych, które zostały oddane do użytkowania w okresie od października 2023 r. do września 2024 r.

Ważne wyłączenia i wymagania

Należy pamiętać, że dofinansowanie nie obejmuje zakupu pomocy dydaktycznych, które zostały sfinansowane z innych źródeł pochodzących z budżetu państwa.

Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy dołączyć do wniosku:

 • Pozwolenie na użytkowanie nowego obiektu lub wstępny (końcowy) protokół odbioru, w przypadku nowych budynków.
 • Protokół odbioru robót, jeśli pomieszczenia zostały zaadaptowane z innych pomieszczeń szkolnych.
 • Wykaz zakupionego lub planowanego do zakupienia sprzętu szkolnego oraz pomocy dydaktycznych, opiewający na kwotę wnioskowaną, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3e.

To doskonała okazja dla szkół i placówek oświatowych, aby zmodernizować swoje przestrzenie dydaktyczne i zapewnić uczniom nowoczesne, dobrze wyposażone środowisko do nauki. 

Harmonogram i warunki formalne

Rezerwa oświatowa 2024 – warunki otrzymania dofinansowania:

 • wnioski mogą składać tylko jednostki samorządu terytorialnego
 • wnioski należy składać przez platformę ePUAP
 • w tytule wniosku należy podać nazwę kryterium dofinansowania
 • należy podać dane kontaktowe pracownika JST, przesyłającego wniosek
 • należy dodać wypełnione wymagane załączniki
 • wniosek powinien zostać podpisany podpisem elektronicznym 
Wnioski należy składać w terminie do 4 października 2024 r.
 
Dofinansowanie w ramach kryterium VI dotyczy wyłącznie pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania lub zaadaptowanych w IV kwartale roku 2023 oraz w I  II i III kwartale 2024 r.

Stwórz wymarzoną klasopracownię

ekopracownia produkt 5

Zachęcamy do poznania przygotowanych przez nas eduPakietów, zwierających propozycje wyposażenia klasopracowni przedmiotowych. Nasze zestawy zostały starannie dobrane, aby sprostać wymaganiom nowoczesnej edukacji i zapewnić uczniom najlepsze warunki do nauki.

Dla każdego przedmiotu udostępniliśmy prosty kalkulator, pozwalający wybrać konkretne pomoce dydaktyczne z naszej oferty i dołączyć go do wniosku.

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z naszego 18-letniego doświadczenia w edukacji. Pomagamy placówkom oświatowym w całej Polsce realizować zamówienia w ramach projektów rządowych.