KONTAKT 52 32 47 800  |  NAPISZ DO NAS

Nowoczesne pracownie szkolne

Aktywna Tablica

Celem rządowego programu Aktywna tablica jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

aktywna tablica

Aktywna Tablica - podstawowe informacje i cele programu

Już można składać wnioski w ramach programu Aktywna tablica 2024! To ostatnia szansa dla placówek oświatowych, aby uzyskać dofinansowanie na nowoczesny sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne wspierające uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Z dofinansowania w ramach programu mogą skorzystać:

 • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017–2019;
 • szkoły ponadpodstawowe;
 • szkoły kształcące uczniów niewidomych;
 • szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami,
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
 • szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020, 2021, 2022 i 2023.

Ważne! Z programu Aktywna tablica mogą korzystać wszystkie szkoły, zarówno placówki publiczne jak i niepubliczne!

Aktywna Tablica - kwoty dofinansowania

W 2024 roku przewidziano w budżecie kwotę 55 mln zł na realizację programu Aktywna tablica.

Finansowanie Programu odbywa się w 80% ze środków budżetu państwa oraz w 20% ze środków własnych organów prowadzących szkołę.

 • Każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości nie przekraczającej 14 tys. zł.
 • Szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, może starać się o wsparcie finansowe w wysokości nie przekraczającej 35 tys. zł.
 • Szkoła podstawowa kształcąca uczniów niewidomych może ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości nie przekraczającej 35 tys. zł.
Podsumowując kwotę dofinansowania i wkładu własnego, realne wartości projektów to:
 • na sprzęt multimedialny – 17 500 zł (14 000 zł + 3 500 zł wkładu własnego)
 • na pomoce dydaktyczne SPE – 43 750 zł (35 000 zł + 8 750 zł wkładu własnego)

Wkład własny może mieć formę finansową i/lub rzeczową.

Aktywna Tablica 2024 - harmonogram i wnioski

 • 15 maja 2024 r. – termin składania wniosków dla szkół
 • 30 maja 2024 r. – termin składania wniosków dla organów prowadzących szkoły
 • 30 czerwca 2024 r. – termin rozpatrywania wniosków
 • 31 sierpnia 2024 r. – termin przekazania środków finansowych organom prowadzącym szkoły

Szkoły podstawowe (bez uczniów SPE), szkoły za granicą, szkoły ponadpodst., wnioskujące o dofinansowanie na sprzęt multimedialny

Szkoły podstawowe z uczniami SPE, wnioskujące o pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny

Szkoły podstawowe z uczniami niewidomymi, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Pobierz eduPakiety terapeutyczne dla uczniów SPE

eduPakiety terapeutyczne zawierają komplet sprzętu i pomocy dydaktycznych do terapii wraz z oprawą metodyczną.

niebieski

eduGabinet terapeutyczny

Obszary: zaburzenia percepcji wzrokowo-słuchowej, problemy z koncentracją i pamięcią, dyskalkulia, doskonalenie umiejętności matematycznych, rozwijanie umiejętności w dziedzinie edukacji polonistycznej, spektrum autyzmu, logopedia, ADHD, wspomaganie kompetencji emocjonalno-społecznych

Zawartość: sprzęt multimedialny (monitor interaktywny 65″, komputer, mysz, klawiatura) + specjalistyczne programy terapeutyczne + pomoce dydaktyczne

rozowy

Mobilny eduGabinet terapeutyczny

Obszary: dyskalkulia, doskonalenie umiejętności matematycznych, trudności w pisaniu, dysortografia, dysgrafia, rozwijanie umiejętności w dziedzinie edukacji polonistycznej, logopedia, wspomaganie kompetencji emocjonalno-społecznych, ADHD, ADD, spektrum autyzmu, zespół Aspergera

Zawartość: sprzęt multimedialny (monitor interaktywny 65″ ze statywem jezdnym, laptop) + specjalistyczne programy terapeutyczne + pomoce dydaktyczne

zielony

Interaktywny eduGabinet

Obszary: rozwijanie koordynacji ruchowej, problemy z koncentracją i pamięcią, problemy emocjonalne, przemoc i agresja, uzależnienia, logopedia, specjalne potrzeby edukacyjne

Zawartość: sprzęt multimedialny (monitor interaktywny 65″ ze stojakiem jezdnym, komputer OPS, laptop) + podłoga interaktywna ze statywem jezdnym + specjalistyczne programy terapeutyczne + pomoce dydaktyczne

rozowy 2

eduGabinet SPE + terapia emocjonalna

Obszary: zaburzenia przetwarzania słuchowego, autyzm, problemy z koncentracją i pamięcią, niepełnosprawność intelektualna, problemy emocjonalne, przemoc i agresja, uzależnienia, specjalne potrzeby edukacyjne

Zawartość: sprzęt multimedialny (dwa laptopy, tablet) + specjalistyczne programy terapeutyczne + pomoce dydaktyczne

Katalog Aktywna Tablica

Zobacz pomoce dydaktyczne dostępne w ramach poszczególnych eduPakietów terapeutycznych.

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z naszego 18-letniego doświadczenia w edukacji. Pomagamy placówkom oświatowym w całej Polsce realizować zamówienia w ramach projektów rządowych.