KONTAKT 52 32 47 800

Nowoczesne pracownie szkolne

Katalog kodowanie i programowanie - podstawa programowa a kompetencje XXI w. zawiera innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Zawarte w nim informacje i pomoce dydaktyczne są w pełni zgodne z nową podstawą programową do edukacji informatycznej i informatyki.

 

Zobacz w sklepie