KONTAKT 52 32 47 800

Nowoczesne pracownie szkolne

Aby otrzymać dofinansowanie w ramach rezerwy oświatowej, szkoła podstawowa musi spełniać określone kryteria i złożyć wypełniony wniosek do JST. Poniżej znajdziesz wszystkie wymagania dotyczące składanych dokumentów.

 

Wybierz pomoce dydaktyczne, wypełnij załącznik do wniosku

Wybierz eduPakiety dla każdego przedmiotu - dla Twojej wygody przygotowaliśmy gotowe załączniki do wniosków z wykazem pomocy dydaktycznych w podziale na 4 przedmioty.

Sprawdź przygotowane przez nas propozycje w zakładce klasopracownie przedmiotowe lub przejdź bezpośrednio do interesującego Cię przedmiotu:

geografia    chemia     biologia    fizyka

 

Dopilnuj terminu wysłania wniosku

Jednostka samorządu terytorialnego składa wniosek o dofinansowanie placówek w ramach rezerwy oświatowej przez platformę ePUAP na skrzynkę Ministerstwa Edukacji Narodowej w terminach:

kryterium V - wnioski wraz z wykazem pomocy należy złożyć do 31 maja br.

• kryterium VI: 

- I tura wniosków - do 28 maja br. (dotyczy pomieszczeń oddanych do nauki od 25 września 2020 r. do 31 marca 2021 r.)

- II tura wniosków - do 4 października br. (dotyczy pomieszczeń oddanych do nauki w II i III kwartale 2021 r.)

W 2021 roku zniesiony został roczny limit aplikowania w ramach kryterium V, co oznacza, że każda szkoła, która jeszcze nie skorzystała z subwencji może w tym roku złożyć wniosek.

Pamiętaj, że to ostatni rok dofinansowania klasopracowni przyrodniczych!

 

Zadbaj o rozsądne wydatkowanie

Po otrzymaniu subwencji od JST warto dobrze przeprowadzić proces jej wydatkowania, aby faktycznie kupić i otrzymać to, o co szkoła wnioskowała.

Na co należy uważać?

• Wykazy na potrzeby MEN są skrótowe i zawierają zwykle tylko nazwę pomocy dydaktycznej lub czasem jedynie kategorię (np. komplet map) - taka lista z wykazu nie powinna stanowić przedmiotu oferty!

• Jeśli w zapytaniu ofertowym szkoła wpisze tylko „mikroskop - 4 sztuki” - to skąd firma składająca ofertę ma wiedzieć, o jakich parametrach mikroskop zaproponować?

• Lista ogólników bez parametrów w zapytaniu ofertowym prowadzi do braku możliwości porównania otrzymanych ofert, a w efekcie powoduje wielką niewiadomą tego, co szkoła otrzyma po złożeniu zamówienia.

 

 Wnioski z proponowanymi eduPakietami

Gotowe wnioski wraz z uzupełnionymi pakietami pomocy dydaktycznych znajdziesz poniżej.

Kryterium V (załącznik nr 4 i 4a):

 

 eduPakiet niebieski

Pobierz wniosek - załącznik 4 i 4a (Nowa Era)   Pobierz wniosek - załącznik 4 i 4a (WSiP) 

 

eduPakiet zielony

Pobierz wniosek - załącznik 4 i 4a

 

eduPakiet różowy - Nowa Era

Pobierz wniosek - załącznik 4 i 4 (Nowa Era)   Pobierz wniosek - załącznik 4 i 4 (WSiP)

 

eduPakiet pomarańczowy

Pobierz wniosek - załącznik 4 i 4a

 

Przed wysłaniem wniosku uzupełnij nazwę, adres i nr RSPO szkoły, a w zał. 4a wypełnij nazwę szkoły.

 

Jeżeli masz pytania lub chcesz stworzyć indywidualny zestaw połączony z różnych wariantów eduPakietów, skontaktuj się z naszymi doradcami.

 

Eksperci rozwiązań edukacyjnych - skontaktuj się z nami