KONTAKT 52 32 47 800

Nowoczesne pracownie szkolne

Minister Edukacji Narodowej 23 marca 2021 r. wyznaczył rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość w bieżącym roku wynosi 0,4%. Katalog wydatków kwalifikowanych obejmuje wsparcie dla szkół podstawowych w realizacji reformy oświaty. 

Podpowiadamy jakie kryteria należy spełnić, aby móc ubiegać się o dofinansowanie oraz informujemy o terminach składania wniosków. Koniecznie zapoznaj się ze szczegółami umieszczonymi poniżej. 

 

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach rezerwy oświatowej 2021?

Kontynuowany jest program dofinansowania wyposażenia szkolnych klasopracowni w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia, fizyka). MEN przewidział realizację tego programu na 4 lata (2018-2021).

W 2021 roku zniesiony został roczny limit aplikowania w ramach kryterium V, co oznacza, że każda szkoła, która jeszcze nie skorzystała z subwencji może w tym roku złożyć wniosek.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na kryterium VI, które daje możliwość uzyskania dofinansowania na doposażenie nowo utworzonych sal szkolnych (nowe budynki lub adaptacja pomieszczeń nie pełniących wcześniej funkcji dydaktycznych).

 

 Kryterium V

Dofinansowanie wyposażenia klasopracowni w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych:

geografia    chemia     biologia    fizyka


 Kryterium VI

Dofinansowanie doposażenia publicznych szkół w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach lub pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji:

geografia    chemia    matematyka    biologia    fizyka

 

Warunki uzyskania dofinansowania

Subwencja z programu MEN dla szkolnych klasopracowni przyrodniczych to niepowtarzalna szansa na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Szansa, która szybko się nie powtórzy. Korzystając z naszego długoletniego doświadczenia w realizacji setek różnorodnych projektów, dzielimy się nie tylko wiedzą z zakresu dydaktyki przedmiotów przyrodniczych. Pragniemy zwrócić Twoją uwagę również na pułapki czyhające na szkoły przy późniejszym wydatkowaniu uzyskanej subwencji.

Aby placówka otrzymała dofinansowanie dla danego kryterium w ramach rezerwy oświatowej, musi spełniać następujące warunki:

 

 Kryterium V:

 • szkoła publiczna (poza podmiotem leczniczym); 
 • w szkole od 01.09.2021 będzie klasa V (geografia, biologia) oraz klasa VII lub VIII (fizyka, chemia);
 • szkoła do 31 sierpnia 2019 r. nie miała oddziałów gimnazjalnych i nie funkcjonowała w zespole z gimnazjum;
 • szkoła nie korzystała z rezerwy na to zadanie w latach 2018, 2019 i 2020
 • wnioski wraz z wykazem pomocy muszą zostać złożone do właściwego JST do 31 maja br.

 

 Kryterium VI:

 • szkoła funkcjonuje w nowym budynku;
 • szkoła zaadaptowała pomieszczenia szkolne (wcześniej nie pełniące funkcji dydaktycznych) na sale do nauki:
  • I tura wniosków - do 28 maja br. (dotyczy pomieszczeń oddanych do nauki od 25 września 2020 r. do 31 marca 2021 r.)
  • II tura wniosków - do 4 października br. (dotyczy pomieszczeń oddanych do nauki w II i III kwartale 2021 r.)

 

 

Wnioski do pobrania

 


Dodatkowe informacje

Dokument opublikowany przez MEN: Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021

Jeśli wciąż potrzebujesz dodatkowych informacji odnośnie rezerwy oświatowej, dołącz do grupy na Facebooku lub skontaktuj się z naszymi specjalistami:

 

Eksperci rozwiązań edukacyjnych - skontaktuj się z nami