KONTAKT 52 32 47 800

Nowoczesne pracownie szkolne

eduStacje® to innowacyjna forma prowadzenia lekcji, która angażuje uczniów i wdraża ich do przejmowania odpowiedzialności za własny proces uczenia się.

 

eduStacje® - innowacja roku 2020

eduStacje® to nasza najważniejsza tegoroczna inspiracja dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Rozwiązanie wielu bolączek szkolnej codzienności – zarówno z perspektywy nauczyciela, jak i ucznia.

Zalety metody w telegraficznym skrócie:

interesujące lekcje powtórzeniowe skorelowane z działami podręczników wiodących wydawnictw

wygoda nauczyciela – lekcja gotowa do poprowadzenia w parę minut

zachwyt uczniów – interesujące zadania, wolność wyboru zadania, możliwość pracy w parach

indywidualizacja nauczania zrealizowana w praktyce

czynnościowa nauka: zadaniom na stacjach towarzyszą atrakcyjne pomoce dydaktyczne w formie zależnej od zagadnienia

ocenianie kształtujące realizowane w formie samooceny ucznia

karty pracy do użycia bez konieczności ich kopiowania – ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie 

 

Czym jest i dlaczego stworzyliśmy metodę eduStacji®?

W eduStacjach® to innowacyjna forma nauczania, w której zastosowaliśmy indywidualizację zadań na trzech płaszczyznach:

✓ autodiagnozujący wybór zadań przez ucznia,

✓ tutoring rówieśniczy,

✓ samokontrolę poprawności wykonania zadania.

Ważnym atutem jest wprowadzenie różnorodnych pomocy dydaktycznych do danego zagadnienia. Nauka odbywa się samodzielnie lub w parach, dlatego wystarczy jeden egzemplarz pomocy na każdą stację.

Wszystkie zadania w ramach eduStacji® zostały napisane przez doświadczonych nauczycieli praktyków i sprawdzone w pracy z uczniami klas 5-8.

Z metodą eduStacji® nie tylko realizują Państwa wymogi prawa oświatowego, tj. indywidualizacja nauczania, czynnościowe uczenie się przez działanie, praca zespołowa. Gwarantujemy, że uczniowie będą uczyć się z pełnym zapałem i nie będą mogli doczekać się ukończenia kolejnego rozdziału podręcznika.

 

 

Jak pracować metodą eduStacji®?

Wszystkie zestawy eduStacji® zgodne są z nową podstawą programową. Zadania zostały skorelowane z treścią merytoryczną poszczególnych rozdziałów podręczników dwóch wydawnictw: Nowej Ery i WSiP.

Każdy pojedynczy zestaw zaprojektowany został do pracy z 26-osobową klasą po zakończeniu danego rozdziału podręcznika. Gwarantuje to nauczycielom wygodne prowadzenie skutecznej lekcji powtórzeniowej.

 

 

Zawartość każdego zestawu: 26 kopii zadania obowiązkowego (stacja A) • 18-20 kopii zadań faktultatywnych (w ramach 11 typów
stacji B-L) • pomoce dydaktyczne niezbędne do wykonania zadań na stacjach • zeszyt metodyczny dla nauczyciela • 30 flamastrów suchościeralnych • 15 gąbek • teczka do przechowywania kart pracy • pojemnik z pokrywką • pudełka na drobne elementy stacji

 

Wybierz eduStacje® w ramach rezerwy oświatowej

Dofinansowanie w ramach rezerwy oświatowej umożliwia publicznym szkołom podstawowym wyposażenie pracowni przedmiotowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

 

eduStacje® to nowość w ofercie educarium - dostępna w przygotowanych eduPakietach dla klasopracowni przyrodniczych.

 

Na podstronie dedykowanej tegorocznej rezerwie oświatowej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje jak krok po kroku aplikować o przyznanie subwencji na realizację potrzeb edukacyjnych Twojej placówki.

Rezerwa oświatowa 2020 - poznaj szczegóły


W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z naszymi doradcami.