KONTAKT 52 32 47 800  |  NAPISZ DO NAS

Nowoczesne pracownie szkolne

Nowoczesna szkolna pracownia ekologiczna

szkolna pracownia ekologiczna, klasopracownia ekologiczna

Ekopracownia - zielone serce szkoły

Propozycja wyposażenia klasopracowni ekologicznej (tzw. ekopracowni) dla klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

 

Zespół educarium posiada bogate doświadczenie w wyposażaniu EKOPRACOWNI finansowanych ze środków WFOŚiGW. Zapraszamy do kontaktu w celu sporządzenia indywidualnej propozycji dla Twojej szkoły.

Informacje o programie „Ekopracownia - zielone serce szkoły"

Ogólnopolski program „Ekopracownia”, realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, kierowany jest do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą mogły ubiegać się o środki na utworzenie i wyposażenie ekopracowni przyrodniczej lub ekopracowni odnawialnych źródeł energii.

Program ma na celu kształtowanie postaw ekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów w obszarze zapobiegania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu szkoły utworzą atrakcyjne i przyjazne miejsca do nauki i pracy nad projektami związanymi z klimatem i środowiskiem, a młode pokolenie zyska nowoczesną przestrzeń do przeprowadzania praktycznych badań, doświadczeń i obserwacji.

W ramach programu na terenie naszego kraju ma powstać łącznie ok. 760 ekopracowni, po dwie w każdym z powiatów, przy czym jedna musi być pracownią przyrodniczą, a druga pracownią OZE.

Warunki przystąpienia do konkursu

Aby uzyskać dofinansowanie szkoła powinna prawidłowo wypełnić wniosek i złożyć go w terminie wyznaczonym przez dany WFOŚiGW.Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć na www.gov.pl.educarium przygotowało gotowe pakiety dedykowane dla programu „Ekopracownia”. Nasz zespół z największą przyjemnością pomoże wyposażyć przyszłe pracownie w pomoce dydaktyczne, sprzęt audio-video oraz meble. Ponadto oferujemy nasze pełne wsparcie w stworzeniu kalkulacji kosztów przedsięwzięcia i przygotowaniu wizualizacji projektowej.

Dopilnuj terminu wysłania wniosku

 

 • województwo śląskie (oczekuje),
 • województwo łódzkie (oczekuje),
 • województwo pomorskie (zakończone),
 • województwo małopolskie (zakończone),
 • województwo kujawsko-pomorskie (zakończone),
 • województwo mazowieckie (zakończone),
 • województwo podkarpackie (zakończone),
 • województwo dolnośląskie (zakończone),
 • województwo świętokrzyskie (zakończone),
 • województwo podlaskie (zakończone),
 • województwo lubuskie (zakończone),
 • województwo wielkopolskie (zakończone),
 • województwo zachodniopomorskie (zakończone),
 • województwo warmińsko-mazurskie (zakończone),
 • województwo lubelskie (zakończone),
 • województwo opolskie (zakończone),

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia. Pomagamy placówkom oświatowym w całej Polsce realizować zamówienia w ramach projektów rządowych.