KONTAKT 52 32 47 800

Nowoczesne pracownie szkolne

Propozycja wyposażenia klasopracowni ekologicznej (tzw. ekopracowni) dla klas szkoły podstawowej.

Pobierz specyfikację

Zespół educarium posiada bogate doświadczenie w wyposażaniu EKOPRACOWNI finansowanych ze środków WFOŚiGW. Zapraszamy do kontaktu w celu sporządzenia indywidualnej propozycji dla Twojej szkoły.

Znajdź jeszcze więcej pomocy dydaktycznych do ekopracowni w naszym sklepie internetowym.